Categories: General
      Date: 17-03-2020
     Title: Corona update

Wij willen al onze relaties heel veel sterkte toewensen in deze bizarre tijd.


JMGT heeft de volgende maatregelen genomen:

Technische Service
Onze servicedienst is operationeel en bereikbaar onder telefoonnummer
0575 - 46 40 02 en via info@jmgt.nl. We overleggen met u of we de locatie
kunnen betreden voor het uitvoeren van de werkzaamheden of niet.
De gezondheid en veiligheid van ons allemaal gaat boven alles.
Preventief onderhoud zal hierdoor misschien minder frequent uitgevoerd
kunnen worden. 

Bestellingen en leveringen
Vooralsnog kunnen onze leveringen en bestellingen gewoon doorgaan zoals u
van ons gewend bent. 

Er worden door ons strenge procollen gehanteerd en we gaan
buitengewoon serieus om met de hygiëne maatregelen die gesteld worden
door het RIVM. We zijn ons terdege bewust van de consequenties voor heel
veel mensen en hopen dat dit virus redelijk vlot onder controle te krijgen is
door alle maatregelen en op een goede afloop voor ons allemaal. 


-------------------