Hartelijk welkom op onze site!16-12-2019

Energie Investeringsaftrek


Voorwaarden Energie investeringsaftrek (EIA) 2020

Nieuwe Energielijst voor de Energie-investeringsaftrek

Aanvragen Energie Investeringsaftrek (EIA)
Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en
duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).
EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op (bij een vennootschapsbelastingtarief
van 25%). Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

Hoe werkt de EIA?
Investeringen kunnen digitaal ingediend worden via het eLoket van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Als een investering voor EIA in aanmerking komt, 
kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling van het ministerie van Economische
Zaken en Financiën. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. De Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van de EIA
U kunt profiteren van de EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet.
- U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
- U investeert in een bedrijfmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal EUR 2.500,00 (excl. BTW) kost. 
- Het bedrijfsmiddel is nieuw.

Let op. Voorkom een veel voorkomende fout.
U moet het bedrijfsmiddel op tijd melden. De hoofdregel is: Binnen 3 maanden
nadat u de investeringsverplichting aangaat.

Deze termijn wordt strikt aangehouden. Hierna is geen aanvraag meer mogelijk.

Voor 2019 geldt nog dat u gebruik kunt maken van de EIA bij een gasgestookte
(stoom) convectieoven. Hiervoor gebruikt u code 220102.

In 2020 kunt u in aanmerking komen voor de EIA indien er sprake is van aanschaf van een elektrische oven ter vervanging van een indirect gas gestookte oven+ (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de elektriciteitsaansluiting. 
Hiervoor kunt u de code 270101 [W]: Elektrische ovens gebruiken.


Voor meer informatie:

- EIA Energie Investerings-aftrek

- EIA voorwaarden

- Energielijst 2020

- Energielijst 2019

- Energielijst 2018

- Zoeken in Energielijst en Milieulijst 2019

- Zoeken in Energielijst en Milieulijst 2018

- EIA Aanvragen

- Informatiepagina Belastingdienst over de Energie-Inversteringsaftrek


Disclamer: Hoewel deze pagina met de grootst mogelijke zorg is samengesteld dient deze slechts ter informatie. Wanneer u vragen hebt of een op maat advies wenst, ga dan altijd te rade bij uw accountant of subsidieadviseur. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.